Betalningsinformation

Priserna på Selmac AB:s hemsida uppdateras i realtid och visas exklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning.  I kundvagnen visas priser exkl. moms vid försäljning till Norge. Selmac AB äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Selmac AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker via SVEA ekonomi mot av dem angivna betalmöjligheterna som kan ses på vår hemsida i varukorgen.

Läs mer om betalningsmöjligheterna från SVEA.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. Leverans sker till Sverige, Norge, Danmark och Finland . Ej utlösta sändningar debiteras en avgift om f.n. 500 kr inklusive moms samt returkostnad för att täcka Selmac AB:s kostnader.

Vid försäljning till Norge blir kund debiterad försäljningspriset enligt var tid gällande pris samt en fraktavgift som är exkl. moms. Kunden blir sedan debiterad av vår transportör eller Norska tullmyndigheten införsel moms enligt Norsk lag. Frågor gällande tillkommande avgifter i samband med import till Norge samt dokumenthantering hänvisas till Schenker Norge.

Orderläggning

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse automatiskt från vår webshop via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Selmac AB:s lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg och får ett sändningsnummer som kunden kan använda att spåra godset genom att kontakta Schenker på 031-703 94 00.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller ordererkännandet, äger Selmac AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå nytt ordererkännande skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Vid betalning via banköverföring reserverar vi oss för slutförsäljning av beställda produkter under behandlingstiden av Kundens betalning.